จุดเริ่มต้น

mountain2

 • ที่มาของชื่อ “ฟาร์มเห็ดเขาหมาก” มาจากที่ตั้งที่อยู่ตรงกันข้ามคนละฟากถนนกับ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชื่อว่า “เขาหมาก”
 • สถานที่ตั้ง ฟาร์มเห็ดเขาหมาก-จุดเริ่มต้นคนเพาะเห็ด159/5 ถนนสาย 403(ทุ่งสง-นครศรีฯ) หมู่ที่ 16 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
  เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.00 น.-17.00 น. โทร.081-822-6588 

  • เดือนกุมภาพันธ์ 2546 ความคิดตกผลึก ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ กลับสู่บ้านเกิด นครศรีธรรมราช ความว้าวุ้นก็บังเกิดขึ้น ด้วยความพยายามขบคิดเรื่องการประกอบ อาชีพ อ่านหนังสือหลากหลาย หาข้อมูลเพื่อให้บังเกิดแนวคิด อะไรที่มนุษย์เราต้องใช้ทุกวันแล้วหมดไป….และมีความจำเป็นต้องใช้ คิดไม่ออกครับ…หิวหาอะไรรองท้องก่อนแล้ว ค่อยคิดต่อ

  เฮ้อ…ก็อาหารไงที่มนุษย์เราต้องการ ทุกวันและจำเป็นด้วย แล้วอาหารชนิดไหน? เมื่อเป็นอาหารก็ต้องลงที่ ภาคเกษตร ด้วยพื้นฐานที่ครอบครัวเป็นเกษตรกร พ่อแม่ชาวนา น่าจะง่ายดี เพาะถั่วงอกเร็วดี 3-4 วันก็ได้ขายแล้ว เพาะเห็ดฟาง 7 วันก็ได้ขายแล้ว ตกลงเริ่มศึกษาเรื่องเห็ด ไปดูงานหลายที่ หลายฟาร์มก็มีความรู้เพิ่มจากที่ไม่รู้ เข้าหาอาจารย์มหาวิทยาลัย สถานที่ฝึกอาชีพที่เกี่ยวกับเห็ด ไปหมด คนไทยรักกัน คนไทยใจดี แนะนำดีให้ความรู้ทุกที่ เดินทางจากใต้ จนถึงภาคกลางตอนบน ดูงานเห็ดทั้งหมด เหลือแต่ภาคเหนือและอิสาน ยังไม่ได้ไป หาโอกาสอยู่ครับ ภาครัฐจัดอบรมอาชีพก็ไป เอาละพอมีความรู้บ้าง

  • 1 มิถุนายน 2546 ลงมือสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โดยการซื้อก้อนเห็ดสำเร็จรูป ประมาณ 3000 ก้อนมาเปิดดอกเก็บขาย

  ก็ผ่านไปได้ดีพอประมาณ แต่ค่าตอบแทนน้อยจัง เราคิดอย่างนั้นๆเพราะตอนที่เราจากมา เราได้ค่าตอบแทนเยอะกว่านี้ นะ…เศร้าครับ เมื่อเวลาผ่านไปย้อนคิดถึงตรงนั้น การเพาะเห็ด 3000 ก้อน ค่าตอบแทนเยอะครับ เพียงแต่ต้องมีการจัดการ ระบบบัญชีที่ดี การจัดการไม่ดีเอง
  เมื่อต้องการค่าตอบแทนที่เยอะขึ้น ก็คิดการใหญ่ สร้างโรงเรือนเพิ่มอีก 2 เท่าตัว ทำการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเอง ทำเยอะ หลัก หมื่นเลย เสียหมดเลย ขนเอาไปทิ้ง ท้อแท้..ครับ เลิกทำดีกว่า ไปสงบสติอยู่พักใหญ่ เราไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆ ก็เริ่มใหม่เล็กๆปล่อยให้มันเติบโต ด้วยตัวมันเอง โดยยึดหลัก ความพอเพียง โดยทำให้เพียงพอ ทำจากเล็กไปหาใหญ่

  มาถึงตอนนี้ ก็สามารถเลี้ยงตัวเอง ได้ ไม่ร่ำรวยเงิน ทอง แต่ร่ำรวยมวลมิตร สิ่งไหนที่เรารู้ ก็แบ่งปันกับมวลมิตร ไม่รู้ก็ถาม ยินดีแลกเปลี่ยนแนวคิดการเกษตร กับทุกคน…

newmap

 • ฟาร์มเห็ดเขาหมาก เป็นฟาร์มเห็ดเล็กๆตรงข้ามภูเขา(เขาหมาก) ติดถนนสาย 403 เป็นถนนเชื่อมระหว่าง อำเภอทุ่งสง กับตัวเมืองนครศรีธรรมราช เกือบๆจะกึ่งกลางระหว่าง สองอำเภอนึ้ ระหว่าง กม.24-25 ฟาร์มเห็ดเขาหมากก่อตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2546 โดยเริ่มต้น จากการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน นางรม หูหนู ฯลฯ ซึ่งเป็นเห็ดที่นิยมเพาะกัน เราเริ่มจากไม่รู้ จนพอรู้ และเรียนรู้ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดสู่ชุมชนเป็นจุดเรียน รู้ของชุมชน พร้อมให้ความรู้คำแนะนำ สู่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป