ก้อนเชื้อเห็ด

ก้อนเชื้อเห็ดหลายชนิด ผลิตก้อนเชื้อเห็ดตามสั่ง

ผลิตจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนคงที่

และสม่ำเสมอ เส้นใยเดินเชื้อสมำเสมอ

บ่มก้อนในโรงเรือน พร้อมออกดอก

หรือบ่มก้อนตามระยะเวลาที่เหมาะ

ก้อนเชื้อเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดภูฏาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหูหนู เห็ดนางนวล เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดแครง เห็ดโคนญี่ปุ่น(ยานางิ)….

tag

bagg1

bagg2

tag